แบบฟอร์มการแจ้งเรื่องร้องเรียน

หากท่านต้องการร้องเรียน กรุณากรอกแบบฟอร์มการร้องเรียนให้ครบถ้วนเพื่อให้ทีมงานตรวจสอบเหตุการที่เกิดขึ้น

หากท่านมีหลักฐานอื่นๆเพิ่มเติม สามารถนำส่งได้ตามช่องทาง
ไลน์ไอดี : MDGMF
อีเมล : [email protected]